renamed “XMLHttpRequest (XMLHttpRequest)” to “XMLHttpRequest Level 1 (XMLHttpRequest)